top of page

Ghost Dance

film taneczny

„Ghost Dance” czyli Taniec duchów był ruchem religijnym rdzennych Amerykanów (Indian)

z końca XIX w. Wiązał się on z proroctwem zakończenia białej ekspansji w północnej Ameryce, głosząc jednocześnie cele czystego i uczciwego życia oraz współpracy międzyplemiennej rdzennej ludności.

Uważa się, że praktyka Tańca Duchów była przyczyną masakry Indian zwaną Wounded Knee Massacre. W grudniu 1890 r. Siły armii Stanów Zjednoczonych zabiły tam co najmniej

153 osób. Głównie były to kobiety i dzieci.

 

Film ten powstał podczas mojej wizyty w Winnipeg (Kanada) w trakcie warsztatów Screendance Intensive i jest rodzajem hołdu dla niewinnie zabitych ofiar tego ruchu.

reż. Krzysztof Stasiak

bottom of page