Tactum - elements of dance

 
 

Według Ajurwedy nasze życie to taniec trzech sił nadających koloryt naszej egzystencji. „Zielona“ Kapha to połączenie żywiołów wody i ziemi. „czerwona“ Pitta, ognia i wody a „błękitna“ Vata powietrza i eteru. Film „Tactum - żywioly tańca“ to zderzenie pierwiastka męskiego i żeńskiego poprzez tęsknotę do prostych prawd i reguł zachodzących w przyrodzie. To las, miasto i pustynia; dotyk i ruch. Na przemian: równowaga i jej brak. Łączenie i rozdzielanie. 


Tytuł TACTUM pochodzi z łaciny i jest odmianą słowa TANGO:

tango, tangere, tetigi, tactum - dotykać; poruszać; ogarnąć;

Film współfinansowany przez Fundusz Filmowy SILESIA


According to Ayurveda, our life is a dance of the three forces give color to our existence. „Green“ Kapha is a combination of the elements of water and earth, "red" Pitta of fire and water, and "blue" Vata of air and ether. The film "Tactum - the Elements of dance" is a clash of masculine and feminine by longing for simple truths and rules that can be rediscovered through changes taking place in nature. A forest, a city and a desert; touch and movement. Alternate: balance and its lack. Connection and separation.


Tactum is a touch. Touch of an intense physical dance, picture and music in an explosion of visual imagery and sound.

 
WWWhttp://www.tactumfilm.net/
FotosyTactum_Fotosy.html